Nyhedssiden

Her vil komme nye og frigivne dokumenter vedr.

 

Moustgaard slægten

 

 

 

Brev fra Nice vedr. Anton

Moustgaard

Nice 19-121924

Nice 05-101925

Nice 14-021926

Nice 04-031927

Nice 20-041927

Oslo 23-09-

1927

Anbefaling til medarber ved fabrikken

 

Antons Moustgaard Fundats vedr.

Alderdomshjemmet

i Filskov

Fundats 1 af 6

Fundats 2 af 6

Fundats 3 af 6

Fundats 4 af 6

Fundats 5 af 6

Fundats 6 af 6

Kvittering for modtagelse af gave kommunekvittering

 Se et billede fra den gamle Filskov

Skole, hvor der dengang var strækket tag.

Svend og Ole på besøg på

Syddansk

Universitet i

Kolding for at gennemgå

Anton

Moustgaards materiale.

Åge Slots, som er en

slægtning fra

Tim, er vinhandler i

Helsingør

Anton

Moustgaards

Studielegat

(Håndskrevet)

Studielegat

Maskinskrevet

 

Legat nedlagt 1979

Møde vedr.

Testamete i.f.m.

alderdomshjemmet

Lokalarkivet i

Filskov

10-01-2009

 

Anton

Moustgaard

Ridder af

Dannebrog

1941

Anton

Moustgaards

Testamente

Donering af familien til Filskov friplehjem

Anton Moustgaards gravstedsforordning

Faster i Vardes testamente